วิธีการชำระเงิน

สามารถชำระสินค้าของ Home Delivery ได้ 2 ช่องทาง คือ

A.ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

ขั้นตอนที่ 2 ระบบปรากฎหน้า Payment Gateway ให้ท่านข้อมูลบัตรเดรดิตของท่าน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต,วันหมดอายุของบัตร เป็นต้น(กรณีสั่งซื้อครั้งเเรกระบบจะให้ท่านยืนยันแสดงตัวตนของผู้ถือบัตร)


B.ชำระเงินโดยเก็บเงินปลายทาง

เป็นการเรียกเก็บค่าพัสดุปลายทางโดย ลูกค้าต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าก่อนชำระเงิน และเซ็นต์รับสินค้าจากพนักงานขนส่งสินค้า